Vi hjälper dig med bolagsförsäljning

En bolagsförsäljning kan vara en komplicerad process där det kan vara svårt att veta hur man ska bära sig åt. När det gäller detta finns dock vi här för att hjälpa dig. 

Se till att du får så mycket som möjligt vid en bolagsförsäljning 

En av de saker som vi kan hjälpa dig med vid en bolagsförsäljning är att konkurrensutsätta ditt företag. Om en köpare vänder sig direkt till dig vid en bolagsförsäljning kan det nämligen vara svårt att veta om budet är bra eller inte. Det kan i sin tur göra att det blir svårt för dig att veta ifall du ska acceptera det eller inte. Det är när det gäller bland annat detta som vi kan stå dig till tjänst. Vi har nämligen ett utmärkt kontaktnät inom branschen eftersom just bolagsförsäljning är något som vi har flera års erfarenhet av att ägna oss åt. I vårt nätverk finner du därför ett stort antal av både strategiska samt finansiella köpare. Vid en bolagsförsäljning kan dessa därför hjälpa oss med att konkurrensutsätta ditt företag och på så sätt se till att du får bästa möjliga värde för det vid en bolagsförsäljning. Genom att ta hjälp av oss behöver du därför inte känna dig orolig för ifall du hade kunnat få mer pengar för ditt företag eller inte. Vi ser helt enkelt till att du får så mycket pengar som möjligt för ditt företag vid en bolagsförsäljning. 

Vi hjälper dig också vid försäljning av en andel 

Vi hjälper dig inte bara med den typ av bolagsförsäljning där du säljer ett helt företag. Du kan nämligen också ta hjälp av oss när du bara ska sälja en viss andel av ditt företag. Skälen till att man kan vilja göra det kan variera stort. Dels kan det vara ett sätt att ta in utomstående kapital på, något som i sin tur kan ta ditt företag till nästa nivå av tillväxt. Det kan också röra sig om en korsförsäljning inom en större koncern, ett sätt att skapa förutsättningar för en framtida förvärvsstrategi eller med målet att genomföra en geografisk marknadsexpansion. Oavsett vad det än gäller finns vi här för att hjälpa dig!